Sitemizde toplam: 223 yazı ve cevaplanmış 3346 soru bulunmaktadır. 

Ayıplı Mallarda Nereye Bildirmek Gerekir?

Satın aldığım üründen farklı bir ürün gönderildi, ne yapmalıyım?

Ayıplı Mal Nedir?

Ayıplı mal denilince anlaşılması gereken alıcının beğenerek satın almaya karar verdiği ürün ile satıcının sunmuş olduğu yani nihayetinde sattığı ürünün birebir aynı olmaması veya tamamen farklı olması durumudur.

Daha çok internet üzerinden yapılan alışverişlerde sıkça karşılaşılan ayıplı mal kavramı alıcının beğenerek satın aldığı üründen tamamen farklı bir ürünün kargolanması şeklinde gerçekleşmektedir.

Alıcı satın aldığı ürüne ait kargonun kendisine ulaşmasından sonra kargo paketinin açılmasına izin verilmemesinden dolayı kontrol edemediği için kapıda ödeme dahi olsa ayıplı malın eline geçmesi durumuyla karşı karşıya kalabilmektedir.

İnternetten ucuza telefon aldığını düşünüpte gelen kargoda cilt bakım ürünleri ile karşılaşan veya direk salatalık bile gönderilen vatandaşların olduğu durumlar sıkça olmaktadır.

Ayıplı mal sorunu ile karşılaşmamak için güvenilir alışveriş sitelerinden, internet sitelerinden  alışveriş yapılması gerekmektedir.Örneğin ülkemizde güvenilir alışveriş siteleri arasında yer alan n11, Hepsiburada, Gittigidiyor, vatan bilgisayar, medimark gibi firmaların tercih edilmesi dolandırılma sorununu yüksek oranda ortadan kaldıracaktır.

Ayıplı Mallarda Nereye Bildirmek Gerekir?

Tüketici ayıplı mal ile karşılaştığında, tüketicinin korunması hakkında kanun devreye girmektedir.

Tüketici yani alıcı, malı teslim aldığı andan itibaren 2 yıl süreyle itiraz hakkına sahip olmaktadır.Ayrıca ayıplı mal konusunda satıcının direk olarak hilesi mevcutsa alıcı açısından herhangi bir zaman aşımı süresi yoktur.

Satın aldığınız üründen farklı bir ürünün elinize geçmesi halinde kaymakamlık bünyesinde bulunan tüketici hakem heyetlerine başvurabileceğiniz gibi mahkeme yoluyla da dava açabilirsiniz.

  • Satın aldığınız ürünle birebir aynı ürünün gelmesi ancak ürünün hasarlı olması durumunda da yine aynı yolları takip edebilirsiniz.Ürünün sağlam olarak teslim edilmesi satıcının sorumluluğundadır.

Ayıplı Mal ve Hizmetler ile İlgili 6502 – Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında şu açıklamalar yer almaktadır

Ayıplı Mal

MADDE 8

(1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

(2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

(3) Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.

Ayıplı Maldan Sorumluluk

MADDE 9

(1) Satıcı, malı satış sözleşmesine uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür.

(2) Satıcı, kendisinden kaynaklanmayan reklam yoluyla yapılan açıklamalardan haberdar olmadığını ve haberdar olmasının da kendisinden beklenemeyeceğini veya yapılan açıklamanın içeriğinin satış sözleşmesinin akdi anında düzeltilmiş olduğunu veya satış sözleşmesi kurulma kararının bu açıklama ile nedensellik bağı içinde olmadığını ispatladığı takdirde açıklamanın içeriği ile bağlı olmaz.

İspat Yükü

MADDE 10

(1) Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.

(2) Tüketicinin, sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde, sözleşmeye aykırılık söz konusu olmaz. Bunların dışındaki ayıplara karşı tüketicinin seçimlik hakları saklıdır.

(3) Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, üretici, ithalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde malın ayıbına ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren bir etiket konulur. Bu etiketin tüketiciye verilmesi veya ayıba ilişkin açıklayıcı bilginin tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde açıkça gösterilmesi zorunludur. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler ise hiçbir şekilde piyasaya arz edilemez. Bu ürünlere, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Tüketicinin seçimlik hakları ayıplı mal sorunu ile karşılaşan tüketicilerin hangi haklara sahip olduklarını bizzat ortaya koymaktadır.

Tüketicinin Seçimlik Hakları

MADDE 11

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Admin

Merhaba arkadaşlar, polislikle ilgili sorularınıza en doğru şekilde cevap vermek ve bilgilendirmek için polissayfasi.com sitesini kurdum. Bazen verdiğim cevaplar bazı arkadaşların duymak istedikleri olmayabiliyor ancak ben olabilecek ihtimaller üzerinden bilgilendirmeye çalışıyorum. Merak ettiklerinizi sormaktan çekinmeyin ancak sorularınıza cevap almak için polis alımı yazıp site linkini ( https://polissayfasi.com ) sosyal medya hesaplarında paylaşarak linkini banada atın. Ben vakit ayırdığım için aynı davranışı sizden de bekliyorum arkadaşlar
Takip Edin
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Kapalı