Sitemizde toplam: 218 yazı ve cevaplanmış 2568 soru bulunmaktadır. 

Polislik Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Güncel

Polislik Sağlık Şartları Değişti.

29.09.2019 pazar günü resmi gazetede, emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı. Yayımlanan bu yönetmelik ile polisliğe girişte, sağlık şartları yönetmeliğinde birtakım değişiklikler yapıldı ve esneklikler getirildi.

Polissayfasi.com sitesi olarak emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri hazırladığımız bu makalede tek tek ele alacağız. Emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde yapılan son değişikliklerle bazı rahatsızlıklar artık polisliğe ve bekçiliğe engel olmaktan çıktı.

Polislik sağlık şartları bu yeni yönetmelikle esnetilerek, aşağıda vermiş olduğumuz yeni maddeler eklenmiştir. Polis olmak istiyorum diyen arkadaşların 29.09.2019 tarihli bu polislik sağlık şartları yönetmeliğini incelemesi gerekmektedir.

Çünkü bir nevi yayımlanan bu yönetmelikle birlikte sağlık açısından polis olmanın şartları değişti.

Polisliğe ve bekçiliğe girecek olan adaylar öğrenciliği kazandıktan sonra sırasıyla aşağıdaki branşlarda muayeneden geçmek zorundadır.

 • Öğrenci adayları için düzenlenecek giriş raporları, okulların denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde 29.09.2019 Tarihli Resmi Gazete İle Yapılan Değişiklikler

Yapılan düzenleme ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin, birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 • Okullara alınacak öğrenci adayları için giriş raporu aldırılır ve öğrenci adayları A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar.

Öğrenci adaylarının giriş raporlarının tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenmesi başlıklı 7.maddesinin 2.fıkrasına şu bent eklenmiştir.

 • Giriş raporunda bulunan Hastane Sağlık Kurulu onay kısmında hangi branş hekimlerinin onayının bulunacağı Hastane Sağlık Kurulu veya Hastane Yönetimi tarafından belirlenir, kişide tespit edilen hastalıklar veya sakatlıklar, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili branşların uzman hekimlerinin de giriş raporunun onay kısmında onaylarının bulunması şarttır. Sağlık Kurulunda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.

Polislik Sağlık Şartları ( Bekçilik İçin de Geçerlidir )

Aşağıda maddeler halinde verdiğimiz rahatsızlıklar, sağlık sorunları artık polisliğe, bekçiliğe engel değildir.

1-) Dahiliye Branşında ( Endokrinoloji. Nefroloji, Hematoloji, Gastroenteroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları ) Yapılan Değişiklikler

Endokrinoloji;

Boy-kilo şartı konusunda herhangi bir değişiklik yapılmazken şu maddeler eklenmiştir.

 • İlaç tedavisi gerektirmeyen tiroiditler sağlam kabul edilir.
 • Ses kısıklığı, yutma güçlüğü veya diğer klinik şikayetlere neden olmayan, ilaç tedavisi gerektirmeyen, eşgal belirleyici nitelikte olmayan, malignite şüphesi olmayan tiroid bezi şekil bozuklukları ( diffüz guatr, nodüler guatr vb. ) sağlam kabul edilir.
 • İlaç tedavisi gerektirmeyen, tümör harici nedenlerle yapılmış kısmi tiroidektomiler sağlam kabul edilir.

Tiroidit nedir?

Cevap: Troid bezinin iltihaplanması durumuna tiroidit adı verilmektedir.

Emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde yapılan son düzenlemeye göre de tiroiditler ilaç tedavisi gerektirmiyorsa aday polislik veya bekçilik için sağlam kabul edilmektedir.

Hematoloji:

Bu branşa son düzenleme ile aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

 • Vitamin ve mineral eksikliğine bağlı olan düzeltilebilir anemiler sağlam kabul edilir.
 • WHO yani Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre anemisi olmayan talasemi taşıyıcılığı ( talasemi minör ) sağlam kabul edilir.
 • Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, tedavi gerektirmeten polistemi, lökositoz, trombositoz sağlam kabul edilir.

Polistemi nedir?

Cevap: Kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin aşırı üretimi sonucu gerçekleşen, kandaki kırmızı hücre sayısının fazla olması durumuna polistemi adı verilmektedir.

Lökositoz nedir?

Cevap: Akyuvarların yani beyaz kan hücrelerinin sayısının normal değerlerin üzerinde olmasına lökositoz adı verilmektedir.

Trombositoz nedir?

Cevap: Trombosit denilen pıhtılaşma hücrelerinin sayısının yüksek olması durumuna trombositoz adı verilmektedir.

Nefroloji:

Bu branşa son düzenleme ile birlikte aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

 • Genel olarak böbrek fonksiyonlarının normal olması her iki böbreğinde sağlam olduğu anlamına gelmez. Patolojik durumun iki böbrekte de aynı anda bulunması beklenemez. Ayrı ayrı değerlendirmek şartıyla ve değerlendirme için gerekli olan bütün tetkikleri, görüntüleme yöntemlerini ve fonksiyon tespit yöntemlerini yapmak koşuluyla her iki böbreğin de yapısal, fonksiyonel ve diğer yönlerden sağlam olması gerekir.

Gastroenteroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2-) Romatoloji Branşında Yapılan Değişiklikler:

Bu branşın şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

3-) Kardiyoloji – Kalp ve Damar Cerrahisi Yapılan Değişiklikler:

Bir önceki emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde Kardiyoloji – Kalp ve Damar Cerrahisinin A diliminde bulunan yedinci madde çıkarılmıştır. Çıkarılan madde aşağıdaki gibidir.

 • Torakotomi ve sternotomi gibi göğüs kafesinin açıldığı cerrahi girişimler öğrenciliğe engeldir.
 • Hipertansiyon öğrenciliğe engeldir.
 • Varis ameliyatı olanlar, santral veya periferik venöz dolaşım cerrahisi, santral veya periferik arter cerrahisi olanlar öğrenciliğe engeldir.

4-) Genel Cerrahi Yapılan Değişiklikler:

Bu branşta A dilimine aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

 • Batın içindeki organlarda ( karaciğer, dalak ve diğer ) veya batın içinde bulunan yapısal ve fonksiyonel bozukluk oluşturmayan, enfeksiyona ve diğer komplikasyonlara neden olmayan;
 1. Basit kistler, nonspesifik kalsifikasyonlar, yer kaplayan diğer iyi huylu oluşumlar,
 2. 2 cm’den küçük ( 2 cm dahil olmak üzere ) hemanjiomlar, hidatik kistler, yabancı cisimler,
 3. Organ veya doku kaybına neden olmamak, anatomik bütünlüğü bozmamak, organ ve sistem fonksiyonlarında kayba neden olmamak koşuluyla; bu patolojilerin boyutundan bağımsız olmak üzere, başarılı cerrahi girişimleri ve başarılı perkütan girişimleri sağlam kabul edilir.
 • Safra kesesinin semptomsuz patolojileri, polipleri ( 1 cm’den küçük olan 1 cm’de dahil olmak üzere ) ve taşları sağlam kabul edilir.
 • Organ ve sistem fonksiyonlarında bozukluk oluşturmayan hepatomegali, splenomegali sağlam kabul edilir.
 • Meme dokusunun iyi huylu lezyonları ve bu nedenle yapılmış cerrahileri sağlam kabul edilir.

5-) Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Yapılan Değişiklikler:

Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi yönünden şu açıklamalar eklenmiştir;

 • Akciğer ve Göğüs Kafesi içinde bulunan yapısal ve fonksiyonel bozukluk oluşturmayan, enfeksiyona ve diğer komplikasyonlara neden olmayan;
 1. Basit kistler, nonspesifik kalsifikasyonlar, yer kaplayan diğer iyi huylu oluşumlar,
 2. 2 cm’den küçük ( 2 cm dahil olmak üzere ) hemanjiomlar, hidatik kistler, yabancı cisimler,
 3. Organ veya doku kaybına neden olmamak, anatomik bütünlüğü bozmamak, organ ve sistem fonksiyonlarında kayba neden olmamak koşuluyla; bu patolojilerin boyutundan bağımsız olmak üzere, başarılı cerrahi girişimleri ve başarılı perkütan girişimleri sağlam kabul edilir.
 • Komplikasyonsuz olarak iyileşmiş, anatomik ve fonksiyonel bozukluk yapmamış geçirilmiş pnömotoraks sağlam kabul edilir.

6-) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları – Ağız ve Diş Hastalıkları Yapılan Değişiklikler:

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları yönünden şu açıklamalar eklenmiştir;

 • Her iki kulakta ayrı ayrı değerlendirilmek üzere,500-1000-2000 Hz frekanstaki saf ses ortalamasına göre 20 dB’e kadar olan (20dB dahil) işitme kayıpları sağlam kabul edilir.
 • Her iki kulakta ayrı ayrı değerlendirilmek üzere, 2000 Hz’den daha yüksek frekanslardaki 60dB’e kadar olan (60dB dahil) işitme kayıpları sağlam kabul edilir.
 • Nazal pasajın tek taraflı açık olması sağlam kabul edilir.

Ağız ve Diş Hastalıkları yönünden şu açıklamalar eklenmiştir;

 • Alt ve üst dişler arası 6mm’den küçük olan alt çene gerilikleri (retrognati) sağlam kabul edilir.
 • Alt ve üst dişler arası 3mm’den küçük olan alt çene ilerilikleri (prognati) sağlam kabul edilir.
 • 6mm’den küçük olan open-bite vakaları sağlam kabul edilir.

Ayrıca bu madde A diliminden çıkarılmıştır; çene ekleminin hastalıkları, trismus-konstrüksiyon veya ankilozları, kemik iltihapları ve şekil bozuklukları öğrenciliğe engeldir.

7-) Göz Hastalıkları Yapılan Değişiklikler:

Göz Hastalıkları yönünden şu açıklama eklenmiştir:

 • İzole, periferik ve noktasal olan katarakt sağlam kabul edilir. Periferik, yüzeysel ve küçük olan korneal nefelyonlar sağlam kabul edilir.

8- ) Üroloji – Kadın Hastalıkları ve Doğum Yapılan Değişiklikler:

Üroloji yönünden şu açıklamalar eklenmiştir;

 • Ürolojik-nefrolojik sistemde fonksiyonel bozukluk oluşturmamak, komplikasyon yapmamak, tekrarlayan enfeksiyonlara neden olmamak, diğer organlarda ve sistemlerde mevcut ürolojik-nefrolojik durumla bağlantılı olarak yapısal ve fonksiyonel bozukluk bulunmamak koşuluyla;
 1. 0,5 cm’den küçük olan ( 0,5 cm dahil ) üriner sistem taşları sağlam kabul edilir.
 2. Kendiliğinden komplikasyonsuz olarak düşürülmüş üriner sistem taşları sağlam kabul edilir.
 3. Grade 1 hidronefroz ve ekstrarenal pelvis sağlam kabul edilir.
 4. Pelvik ektopik böbrek harici, böbreğin rotasyon, füzyon ve pozisyon anomolileri sağlam kabul edilir.
 5. 2 cm’den küçük ( 2 cm dahil)  amjiomyolipom sağlam kabul edilir.
 • Üriner sistem taşlarının boyutundan ve sayısından bağımsız olmak üzere organ veya doku kaybına neden olmamak, anatomik bütünlüğü bozmamak, organ ve sistem fonksiyonlarında kayba neden olmamak koşuluyla, üriner sistem taşları için yapılmış 3 ve 3’den az başarılı cerrahi girişimler sağlam kabul edilir.
 • Organ veya doku kaybına neden olmamak, anatomik bütünlüğü bozmamak, organ ve sistem fonksiyonlarında kayba neden olmamak koşuluyla basit cerrahi müdahale ile giderilebilen patolojiler için yapılan başarılı cerrahi girişimler sağlam kabul edilir.
 • Testis ve eklerinin basit kistleri, distal hipospodias, hidrosel ve varikosel mevcudiyeti veya başarılı cerrahi tedavileri sağlam kabul edilir.

9-) Ortopedi ve Travmatoloji Yapılan Değişiklikler:

Ortopedi ve Travmatoloji yönünden şu açıklamalar eklenmiştir;

 • Anatomik ve fonksiyonel bütünlüğü bozmayan , komplikasyonsuz, 2 cm’den küçük olan ( 2  cm dahil ) eklem hariç yumuşak dokuların içindeki yabancı cisimler sağlam kabul edilir.
 • Dokuların içindeki yabancı cisimlerin, anatomik ve fonksiyonel bütünlüğü bozmayacak şekilde başarılı cerrahi ile çıkarılmış halleri sağlam kabul edilir.

10-) Sinir Sistemi Hastalıkları – Beyin ve Sinir Cerrahisi Yapılan Değişiklikler:

Bu branşın şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

11-) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yapılan Değişiklikler:

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları yönünden şu açıklamalar eklenmiştir;

 • Geçmiş muayene ve tedavi ayrıntıları ile geçmiş ilaç kayıtlarını gösteren sistemler üzerinden, kişilerin son 2 yıl içerisinde pskiyatrik yönden muayene olduklarına veya psikotrop ilaç kullandıklarına dair kayıtları görüldüğünde;
 1. Psikotrop ilacın reçete edildiği ilgili sağlık hizmeti sunucusundan, bahse konu tarihte, kişiye psikotrop ilaç reçete edilmesine neden olan muayene ayrıntılarını, tüm klinik bulguları ve diğer ayrıntıları açıklayan bir epikriz raporu getirmesi istenir ve bahse konu psikotrop ilacın hangi sebeple reçete edildiği anlaşılmaya çalışılır. Bu epikriz raporunu kişi kendisi temin ederek getirir.
 2. Epikriz raporu görülmesi halinde, psikotrop ilacın reçete edildiği tarihte, kişinin psikiyatrik tanı kriterlerini karşılayacak düzeyde psikopatolojisinin olup olmadığına, bahse konu psikotrop ilacın psikiyatrik tanı haricindeki diğer branş muayenelerinde ki patolojik sürece destek olması amacıyla yazılıp yazılmadığını karar verilir. Bahse konu psikotrop ilacın psikiyatri Tanı ve Tedavi amacıyla yazılmadığını epikriz raporundaki klinik durumun kısa süreli semptomlarla seyreden ancak psikiyatrik hastalık sınıflaması içinde yer almayan bir klinik durum olduğuna veya tanı kriterleri doldurmayan geçici bir klinik durum olduğuna karar verilmesi halinde kişi hakkında öğrenci olur kararı verilebilir. C ve D diliminde geçen tanılar için süre ayrımı yoktur öğrenciliğe engeldir. Son 2 yıl içerisinde psikiyatrik tanısı olduğu anlaşılanlara öğrenci olamaz kararı verilir.
 3. Son 2 yıl içerisinde kişilerin psikiyatrik yönden muayene olduklarını veya psikotrop ilaç kullandıklarına dair kayıtları görüldüğünde ve psikotrop ilacın reçete edildiği zamana ait epikriz raporu görülemediğinde psikiyatrik tedavi geçmişi nedeniyle kişi hakkında öğrenci olamaz kararı verilir.

12-) Cilt Hastalıkları Yapılan Değişiklikler:

Cilt Hastalıkları yönünden şu açıklama eklenmiştir;

 • Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan, her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar sağlam kabul edilir.

Evet arkadaşlar polis veya bekçi olmak isteyen adaylar için emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri süzgeçten geçirerek sizlerle paylaştım. Teşekkür amaçlı olarak konu altından yorumlarınızı iletirseniz, yardım duygularımın daha da artmasını sağlayabilirsiniz.

Polislik sağlık şartları konusunda daha detaylı bilgi için sitemizde bulunan sağlık şartları kategorisini inceleyebilirsiniz veya kendinizde bulunan sağlık sorununu buradan yazarak polislik veya bekçiliğe engel olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

90
MERAK ETTİKLERİNİZİ BURADAN SORABİLİRSİNİZ.

avatar
16 Yorum konuları
74 Soru cevapları
0 Takip Edenler
 
En çok oylanan soru
En çok cevap verilen soru
9 Yorum Yazanlar
BatuhanAhmet SalihBurakMehmetMehmet Son Yorum Yazanlar
  Takip Edin  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
Mehmet
Ziyaretçi
Mehmet

Merhaba adımin ankiskiyete gardiyan olmaya engel mi ?

Batuhan
Ziyaretçi
Batuhan

Ben bu sene
Önlisans mezun oluyorum . Allah in izniyle gozlerimde miyop var ve lazer ameliyat olsam aceba pomem e girebilirmiyim.

Mehmet
Ziyaretçi
Mehmet

Merhaba adımin bir sorum.olacak anksiyete bozukluğu tanımlanmamıştir tam olarak ne anlama geliyor bir tanı konulmus yoksa konuşmamış mi üzerin den 2 yıl geçti polislikte engel olur mu ?

Burak
Ziyaretçi
Burak

İyi aksamlar admin. Ben 2 yıl önce ön çapraz bağ ameliyatı oldum eskisi gibi kosabiliyorum ziplayabiliyorum. Hayatıma engel bı durum yok eski sağlığıma kavuştum. Bu bu sene gireceğim pomeme engel olur mu . Kafama çok takılıyor bu konu.

Admin
Ziyaretçi
Admin
Burak
Ziyaretçi
Burak

Admin benim kafama takılan şu aslında. Bı arkadaşımın abisi bu ameliyatı olduğu halde 1 sene sonra polis oldu. Ama yönetmelik te engel yazıyor oyuzden kafam karışıyor

Admin
Ziyaretçi
Admin

Yanı sende haklisin, doktordan doktora degisebiliyor bu gibi durumlar. Tespiti yapılırsa sorun çıkarabilirler yani belkide kontrolü yapan doktor hiç fark etmeyecek o yüzden şansı denemek gerekiyor.

Mehmet
Ziyaretçi
Mehmet

Merhaba adımın bugün hasteneden epikzi raporumu aldım pskatri den 3 tane epikzi de şikayet kisimia kilo almama yazmış ama tani anskiyete bir diyer epikrizi raporun ise uyku bozukluğu ve diğer bilgi diye bir kısım var onada özellik arz etmeyen sizce gecermiyim yanlız hep aynı ilaç normal reçeteli

Admin
Ziyaretçi
Admin

Tanilarda sorun olabilecek olan sadece anksiyete ancak onda da şikayet sebebin kilo alamama olmuş sanırım fakat doktor anskiyete tanısı koymuş, muhtemelen bu da geçici nitelikte bir tanı olarak girilmiş, bu yüzden sorun olacağını sanmıyorum.

Mehmet
Ziyaretçi
Mehmet

İyde kilo almamanin anskiyete ne alakası var onu anlamış değilim

Admin
Ziyaretçi
Admin

Valla onu doktora sorman lazım kardeşim:) doktora göre bir sebebi vardır herhalde.

Mehmet
Ziyaretçi
Mehmet

Ansikiyete denince kaygı endişe gelir yani kilo almamak için elerlerse şok oluyorum yani

Admin
Ziyaretçi
Admin

Doktor kilo almamayı gözünde çok büyüttüğünü ve bundan dolayı aşırı endişe duyduğunu düşünerek bu şekilde yazmış olabilir ancak ben geçici nitelikte bir tanı olarak yazdığını düşünüyorum bence sorun olmayacaktır.

Mehmet
Ziyaretçi
Mehmet

İyde nöroloji aynısı yazmış o ise sadece vitamin ilacı vermiş

Mehmet
Ziyaretçi
Mehmet

Bide şunu belirtiyim 2 epikiriz raporunda anskiye birinde ise genel pskaystri muhane başka yerde siniflanmamis ama ucunde de kilo alamama şikayeti var ozaman endişe olsa neden diyetinde anskiyete deyilde genel pskaystri muhane başka yerde siniflanmamis tanısı girmiş peki

Admin
Ziyaretçi
Admin

Söylediğim gibi neden anksiyete tanısı koydu o muayeneyi yapan doktorun bileceği bir durum ancak genel psikiyatri muayenesi sorun olmaz ayrıca sorularınıza hemen cevap alamayabilirsiniz zira mesleğimden boş vakit buldukça bakıyorum yardımcı olma maksatlı o yüzden cevap gelene kadar sabretmeniz lazım. Ayrıca kilo almama durumundan dolayı anksiyete tanısı koydukları için bunun geçici nitelikte olduğunu düşünerek sorun olmayacağı yönünde cevap yazmıştım.

Mehmet
Ziyaretçi
Mehmet

Peki kusura bakmayın sizi cok meşgul ettim ama tek bilgi alacağım sayfa bu beni bagislayin sizden özür dilerim

Admin
Ziyaretçi
Admin

Estağfirullah müsait oldukça cevap veririm sorun değil maksat yardımcı olmak, kolay gelsin.

Mehmet
Ziyaretçi
Mehmet

Admin sorularıma cevap verebilirmisiniz

Ahmet Salih
Ziyaretçi
Ahmet Salih

Merhaba mehmet epikzi raporunu kurul istediği için mi aldın yoksa önden önlem amaçlı mı benimde 2015 yılında şehir değişikliğinden dolayı bi psikiyatri tedavim oldu fakat 3 ay gidip bıraktım.Şimdi 2020 pomem alımlarına hazırlık yapmayı düşünüyorum.

Mehmet
Ziyaretçi
Mehmet

Merhaba adımın birşey soracagim nöroloji bölümüne gitmiştim yanlız tanı olarak pskatri muhane tanısı yazmış ancak ilaç falan yok yani bir test yapacak ti yapmadım bir diyer sorum.ise gecenyil assubaykik içi. Sağlık kurulu raporu almistim.dokyor tanıya genel muhane ek tanıya ise psikatri muhane tanısı yazmış ilaç falan yok yani polis olmama engel olur mu

Admin
Ziyaretçi
Admin

Merhaba, yönetmeliğin son haline göre adayın son 2 yıl içerisinde psikiyatrik yönden muayene oldugu görüldüğünde epikriz raporunu getirmesi istenir ve buna göre inceleme yapılarak karar verilir. Ancak astsubaylik için rutin kontrol amaçlı muayene yapıldıysa bu sorun olmaz.

Mehmet
Ziyaretçi
Mehmet

Nöroloji polikinligindeki sorun olur mu

Ali
Ziyaretçi
Ali

Admin şuan hastanedeyim pskatri polikinkihi olduğu ucin maharetmiyet açısından gizli yaziyor doktorun tayini başka bir yere çıkmış o olsaydı gorebilirdi nasıl yapmam lazım nasıl bir yol izlemem lazım acil cvp verebilirmisiniz

Admin
Ziyaretçi
Admin

Ilgili hastanenin idari kısmına dilekçe yazabilirsin, polislik sınavlarına gireceğimden belirtilen tarihlerdeki psikiyatri muayenelerine ait epikriz raporlarının tarafima verilmesini arz ederim şeklinde. Dilekçe yazarsan mecburen bir cevap verilir ona göre yol çizersin.

Ali
Ziyaretçi
Ali

Yazdım sadece hizmet belgesi verdiler sonra pskatri doktoruyla konuştum bna dediki uzeinden 2 yıl gecerse sorun olmaz dedi gecersin arşive gittim orada dediki normal muhrnr olan bir hayata epkizi raporu verilmiyir epikzi raporunun verilmesi için senin yatisli bir hasta olman lazım dedi çok uğraş Tilsr ama çıkmadı

Admin
Ziyaretçi
Admin

Anladım, doğrudur o zaman senin süreci beklemen gerekir, zaten kazanana kadar senden istemeyecekleri bir rapordur. Kazanırsan olur da isterlerse o zaman çaresine bakarsın, kolay gelsin.

Ali
Ziyaretçi
Ali

Bende yönetmenliğe baktım.benim şahsi düşüncem epkzi raporu son 2 yıl içersinde doktora gusersen isteyebilirler orda böyle bir ayrım.var yani

Admin
Ziyaretçi
Admin

Yönetmelikte adayın son 2 yıl içerisinde psikiyatrik yönden muayene olduğu görüldüğünde tanının ayrintilari icin epikriz raporu istenebilir denmektedir. Ancak anksiyete bozukluğu, depresyon bozukluğu gibi kronik nitelikte olma ihtimali yani yaşamını etkileyecek düzeyde olma ihtimali olan tanılarda süre ayrımı gözetmeden tanının niteliğini anlamak için rapor isteyebilirler ve tekrardan detaylı kontrol yapabilirler. Senin süreci beklemen gerek, duruma göre hareket edersin.

Ali
Ziyaretçi
Ali

Peki en son gittiğim hasta nede alsam yetrli olur mu oradaki doktorlsr duruyor hala

Admin
Ziyaretçi
Admin

Alabilirsen oradan al en azından elinde bulunsun.

Ali
Ziyaretçi
Ali

Merabal öncelikle kolay gelsin birsey soracağım bugün e nabiza girdiyimde ansikiyete tanısı yerine piskatri muhane tanısı yazıyor sizce neden olmuş olabilir ama diyet branj doktorla da böyle birşey söz konusu deyil

Admin
Ziyaretçi
Admin

Merhaba, sistemde neden öyle görünüyor bilemem ancak muayene ayrıntıları yazmıyorsa polisliği kazanmanız durumunda detaylı inceleme için epikriz raporu istenebilir.

Ali
Ziyaretçi
Ali

Tamam çok teşekkür ederim admin

Ali
Ziyaretçi
Ali

Kusura bakmayın bugün sorularımla kafanızı sisirdim birde şunu merak ediyorum bir piskatri yönünden aldığım gic bir ilaç sisteme yansitmadimamistim hepsi normal reçeteli ilaclardi zaten şimdi benim.tedavimin üzerinde bir buçuk yıl geçti yani zaten son muhane olduğum da senin birdeyin yok dedi doktor bana test yaptirmisti oda olumlu çıkmış benim bugüne kadar psikatriye tek gidiş nedenim kilo almak içindi ama hep uyku ve ansikiyete tanısı koymuşlar yani simdi epikszi raporu nu alıyım yoksa 2 yıl dolduktan sonra mi alıyım bilgi verirseniz çok sevinirim hakkınızı helal edin bu arada

Admin
Ziyaretçi
Admin

Şimdi almanıza gerek yok, polisliğe gireceğiniz zaman temin edersiniz. Konulan psikiyatrik tanıya göre doktorlar epikriz raporu isteyebilir eğer isterlerse o zaman temin ettiğiniz epikriz raporunu sunarsınız. Ancak demiş olduğum gibi anksiyete bozukluğu, depresif bozukluk gibi tanılarda muayene üstünden 2 yıldan fazla süre geçmiş olsa bile kronik nitelikte olup olmadığını anlamak için epikriz raporunu görmek isteyebilirler. Hakkınızda hayırlısı olsun. Yardımcı olabildiysek ne mutlu önemli değil.

Ali
Ziyaretçi
Ali

Şimdi alsam.bir sorun olur mu pki çünkü piskatri girişim olacak ya

Admin
Ziyaretçi
Admin

Epikriz raporunu almak için psikiyatri girişi yapmanız gerekmiyor olabilir muayene olduğunuz hastanenin idari işleriyle ilgilenen bölümünden talep edebilirsiniz. Şimdi alsanız da sorun olmaz.

Ali
Ziyaretçi
Ali

O raporu alıp doktorun yanına gidecem.demi

Admin
Ziyaretçi
Admin

Şuan için rapor götürecek bir durum yok, bunlar size kazanınca lazım olacak şeyler yani şimdilik bunu düşünmenize gerek olduğunu sanmıyorum.

Ali
Ziyaretçi
Ali

Ya şimdi ben bilecikte 2017 yılında gelmişti burda birkez gitmiştim.kendim.erzuruma yaşıyorum ve şuan Bilecik teyim şimdi almasam bidaha gelmek.zorunda kalacam

Admin
Ziyaretçi
Admin

O zaman ilgili hastaneden epikriz raporunu temin ediniz, polisliğe girene kadar saklayacaksınız, istendiği zaman incelenmek üzere verirsin.

Ali
Ziyaretçi
Ali

Öyle yapacak giris yapmadan alabilirim demi

Admin
Ziyaretçi
Admin

Evet hastanenin idari işleriyle durumu anlatarak görüşün gerekli yönlendirmeyi yapacaklardır.

Ali
Ziyaretçi
Ali

Tamam çok sağolun tesekur ederim sizs

Admin
Ziyaretçi
Admin

Önemli değil, hayırlı akşamlar.

Ali
Ziyaretçi
Ali

Ya ben şimdi muhane olduğum hastane deki doktor başka bir hastaneye tayini çıkmis yeni gelen doktor yazabilirmi epikzi raporunu

Admin
Ziyaretçi
Admin

Epikriz raporu tedavi sürecinde muayene eden doktor tarafından yazılan tedaviyle ilgili ayrıntıları içeren rapordur. Yanı muayene olduğunuz süreçte yazılmıştır onun dışında başka türlü temini mümkün değildir. Muayene olduğunuz hastaneye gidip sormanız gerek.

Ali
Ziyaretçi
Ali

Şimdi başka bir doktor yazamazmi aynı hastane ama doktor deyismis birde döktür muhne olduğum.zaman bir rapor yazmadiki

Admin
Ziyaretçi
Admin

Epikriz raporu doktor tarafından başka hekimin bilgi sahibi olması için yazdığı muayene ayrıntılarını içeren rapordur yani yazıp sisteme girişi yapılmıştır. Bunu ancak muayene olduğun hastaneden öğrenebilirsin, geçmiş tarihli muayeneye başka bir doktor epikriz raporu hazırlamaz, o an için hazırlanmış olmalıdır.

İlgili Makaleler

Kapalı