BEKÇİLİKPOLİSLİKSağlık Şartları

Polislik Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Güncel

29.09.2019 pazar günü resmi gazetede, emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı. Yayımlanan bu yönetmelik ile polisliğe girişte, sağlık şartları yönetmeliğinde birtakım değişiklikler yapıldı ve esneklikler getirildi.

Polissayfasi.com sitesi olarak emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri hazırladığımız bu makalede tek tek ele alacağız. Emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde yapılan son değişikliklerle bazı rahatsızlıklar artık polisliğe ve bekçiliğe engel olmaktan çıktı.

Polislik sağlık şartları bu yeni yönetmelikle esnetilerek, aşağıda vermiş olduğumuz yeni maddeler eklenmiştir. Polis olmak istiyorum diyen arkadaşların 29.09.2019 tarihli bu polislik sağlık şartları yönetmeliğini incelemesi gerekmektedir.

Çünkü bir nevi yayımlanan bu yönetmelikle birlikte sağlık açısından polis olmanın şartları değişti.

Polisliğe ve bekçiliğe girecek olan adaylar öğrenciliği kazandıktan sonra sırasıyla aşağıdaki branşlarda muayeneden geçmek zorundadır.

 • Öğrenci adayları için düzenlenecek giriş raporları, okulların denetim ve gözetiminde tam teşekküllü hastanelerden aldırılır.

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde 29.09.2019 Tarihli Resmi Gazete İle Yapılan Değişiklikler

Yapılan düzenleme ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin, birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 • Okullara alınacak öğrenci adayları için giriş raporu aldırılır ve öğrenci adayları A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar.

Öğrenci adaylarının giriş raporlarının tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenmesi başlıklı 7.maddesinin 2.fıkrasına şu bent eklenmiştir.

 • Giriş raporunda bulunan Hastane Sağlık Kurulu onay kısmında hangi branş hekimlerinin onayının bulunacağı Hastane Sağlık Kurulu veya Hastane Yönetimi tarafından belirlenir, kişide tespit edilen hastalıklar veya sakatlıklar, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili branşların uzman hekimlerinin de giriş raporunun onay kısmında onaylarının bulunması şarttır. Sağlık Kurulunda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.

Polislik Sağlık Şartları ( Bekçilik İçin de Geçerlidir )

Aşağıda maddeler halinde verdiğimiz rahatsızlıklar, sağlık sorunları artık polisliğe, bekçiliğe engel değildir.

1-) Dahiliye Branşında ( Endokrinoloji. Nefroloji, Hematoloji, Gastroenteroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları ) Yapılan Değişiklikler

Endokrinoloji;

Boy-kilo şartı konusunda herhangi bir değişiklik yapılmazken şu maddeler eklenmiştir.

 • İlaç tedavisi gerektirmeyen tiroiditler sağlam kabul edilir.
 • Ses kısıklığı, yutma güçlüğü veya diğer klinik şikayetlere neden olmayan, ilaç tedavisi gerektirmeyen, eşgal belirleyici nitelikte olmayan, malignite şüphesi olmayan tiroid bezi şekil bozuklukları ( diffüz guatr, nodüler guatr vb. ) sağlam kabul edilir.
 • İlaç tedavisi gerektirmeyen, tümör harici nedenlerle yapılmış kısmi tiroidektomiler sağlam kabul edilir.

Tiroidit nedir?

Cevap: Troid bezinin iltihaplanması durumuna tiroidit adı verilmektedir.

Emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde yapılan son düzenlemeye göre de tiroiditler ilaç tedavisi gerektirmiyorsa aday polislik veya bekçilik için sağlam kabul edilmektedir.

Hematoloji:

Bu branşa son düzenleme ile aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

 • Vitamin ve mineral eksikliğine bağlı olan düzeltilebilir anemiler sağlam kabul edilir.
 • WHO yani Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre anemisi olmayan talasemi taşıyıcılığı ( talasemi minör ) sağlam kabul edilir.
 • Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, tedavi gerektirmeten polistemi, lökositoz, trombositoz sağlam kabul edilir.

Polistemi nedir?

Cevap: Kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin aşırı üretimi sonucu gerçekleşen, kandaki kırmızı hücre sayısının fazla olması durumuna polistemi adı verilmektedir.

Lökositoz nedir?

Cevap: Akyuvarların yani beyaz kan hücrelerinin sayısının normal değerlerin üzerinde olmasına lökositoz adı verilmektedir.

Trombositoz nedir?

Cevap: Trombosit denilen pıhtılaşma hücrelerinin sayısının yüksek olması durumuna trombositoz adı verilmektedir.

Nefroloji:

Bu branşa son düzenleme ile birlikte aşağıdaki açıklama eklenmiştir.

 • Genel olarak böbrek fonksiyonlarının normal olması her iki böbreğinde sağlam olduğu anlamına gelmez. Patolojik durumun iki böbrekte de aynı anda bulunması beklenemez. Ayrı ayrı değerlendirmek şartıyla ve değerlendirme için gerekli olan bütün tetkikleri, görüntüleme yöntemlerini ve fonksiyon tespit yöntemlerini yapmak koşuluyla her iki böbreğin de yapısal, fonksiyonel ve diğer yönlerden sağlam olması gerekir.

Gastroenteroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

2-) Romatoloji Branşında Yapılan Değişiklikler:

Bu branşın şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

3-) Kardiyoloji – Kalp ve Damar Cerrahisi Yapılan Değişiklikler:

Bir önceki emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde Kardiyoloji – Kalp ve Damar Cerrahisinin A diliminde bulunan yedinci madde çıkarılmıştır. Çıkarılan madde aşağıdaki gibidir.

 • Torakotomi ve sternotomi gibi göğüs kafesinin açıldığı cerrahi girişimler öğrenciliğe engeldir.
 • Hipertansiyon öğrenciliğe engeldir.
 • Varis ameliyatı olanlar, santral veya periferik venöz dolaşım cerrahisi, santral veya periferik arter cerrahisi olanlar öğrenciliğe engeldir.

4-) Genel Cerrahi Yapılan Değişiklikler:

Bu branşta A dilimine aşağıdaki açıklamalar eklenmiştir.

 • Batın içindeki organlarda ( karaciğer, dalak ve diğer ) veya batın içinde bulunan yapısal ve fonksiyonel bozukluk oluşturmayan, enfeksiyona ve diğer komplikasyonlara neden olmayan;
 1. Basit kistler, nonspesifik kalsifikasyonlar, yer kaplayan diğer iyi huylu oluşumlar,
 2. 2 cm’den küçük ( 2 cm dahil olmak üzere ) hemanjiomlar, hidatik kistler, yabancı cisimler,
 3. Organ veya doku kaybına neden olmamak, anatomik bütünlüğü bozmamak, organ ve sistem fonksiyonlarında kayba neden olmamak koşuluyla; bu patolojilerin boyutundan bağımsız olmak üzere, başarılı cerrahi girişimleri ve başarılı perkütan girişimleri sağlam kabul edilir.
 • Safra kesesinin semptomsuz patolojileri, polipleri ( 1 cm’den küçük olan 1 cm’de dahil olmak üzere ) ve taşları sağlam kabul edilir.
 • Organ ve sistem fonksiyonlarında bozukluk oluşturmayan hepatomegali, splenomegali sağlam kabul edilir.
 • Meme dokusunun iyi huylu lezyonları ve bu nedenle yapılmış cerrahileri sağlam kabul edilir.

5-) Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Yapılan Değişiklikler:

Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi yönünden şu açıklamalar eklenmiştir;

 • Akciğer ve Göğüs Kafesi içinde bulunan yapısal ve fonksiyonel bozukluk oluşturmayan, enfeksiyona ve diğer komplikasyonlara neden olmayan;
 1. Basit kistler, nonspesifik kalsifikasyonlar, yer kaplayan diğer iyi huylu oluşumlar,
 2. 2 cm’den küçük ( 2 cm dahil olmak üzere ) hemanjiomlar, hidatik kistler, yabancı cisimler,
 3. Organ veya doku kaybına neden olmamak, anatomik bütünlüğü bozmamak, organ ve sistem fonksiyonlarında kayba neden olmamak koşuluyla; bu patolojilerin boyutundan bağımsız olmak üzere, başarılı cerrahi girişimleri ve başarılı perkütan girişimleri sağlam kabul edilir.
 • Komplikasyonsuz olarak iyileşmiş, anatomik ve fonksiyonel bozukluk yapmamış geçirilmiş pnömotoraks sağlam kabul edilir.

6-) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları – Ağız ve Diş Hastalıkları Yapılan Değişiklikler:

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları yönünden şu açıklamalar eklenmiştir;

 • Her iki kulakta ayrı ayrı değerlendirilmek üzere,500-1000-2000 Hz frekanstaki saf ses ortalamasına göre 20 dB’e kadar olan (20dB dahil) işitme kayıpları sağlam kabul edilir.
 • Her iki kulakta ayrı ayrı değerlendirilmek üzere, 2000 Hz’den daha yüksek frekanslardaki 60dB’e kadar olan (60dB dahil) işitme kayıpları sağlam kabul edilir.
 • Nazal pasajın tek taraflı açık olması sağlam kabul edilir.

Ağız ve Diş Hastalıkları yönünden şu açıklamalar eklenmiştir;

 • Alt ve üst dişler arası 6mm’den küçük olan alt çene gerilikleri (retrognati) sağlam kabul edilir.
 • Alt ve üst dişler arası 3mm’den küçük olan alt çene ilerilikleri (prognati) sağlam kabul edilir.
 • 6mm’den küçük olan open-bite vakaları sağlam kabul edilir.

Ayrıca bu madde A diliminden çıkarılmıştır; çene ekleminin hastalıkları, trismus-konstrüksiyon veya ankilozları, kemik iltihapları ve şekil bozuklukları öğrenciliğe engeldir.

7-) Göz Hastalıkları Yapılan Değişiklikler:

Göz Hastalıkları yönünden şu açıklama eklenmiştir:

 • İzole, periferik ve noktasal olan katarakt sağlam kabul edilir. Periferik, yüzeysel ve küçük olan korneal nefelyonlar sağlam kabul edilir.

8- ) Üroloji – Kadın Hastalıkları ve Doğum Yapılan Değişiklikler:

Üroloji yönünden şu açıklamalar eklenmiştir;

 • Ürolojik-nefrolojik sistemde fonksiyonel bozukluk oluşturmamak, komplikasyon yapmamak, tekrarlayan enfeksiyonlara neden olmamak, diğer organlarda ve sistemlerde mevcut ürolojik-nefrolojik durumla bağlantılı olarak yapısal ve fonksiyonel bozukluk bulunmamak koşuluyla;
 1. 0,5 cm’den küçük olan ( 0,5 cm dahil ) üriner sistem taşları sağlam kabul edilir.
 2. Kendiliğinden komplikasyonsuz olarak düşürülmüş üriner sistem taşları sağlam kabul edilir.
 3. Grade 1 hidronefroz ve ekstrarenal pelvis sağlam kabul edilir.
 4. Pelvik ektopik böbrek harici, böbreğin rotasyon, füzyon ve pozisyon anomolileri sağlam kabul edilir.
 5. 2 cm’den küçük ( 2 cm dahil)  amjiomyolipom sağlam kabul edilir.
 • Üriner sistem taşlarının boyutundan ve sayısından bağımsız olmak üzere organ veya doku kaybına neden olmamak, anatomik bütünlüğü bozmamak, organ ve sistem fonksiyonlarında kayba neden olmamak koşuluyla, üriner sistem taşları için yapılmış 3 ve 3’den az başarılı cerrahi girişimler sağlam kabul edilir.
 • Organ veya doku kaybına neden olmamak, anatomik bütünlüğü bozmamak, organ ve sistem fonksiyonlarında kayba neden olmamak koşuluyla basit cerrahi müdahale ile giderilebilen patolojiler için yapılan başarılı cerrahi girişimler sağlam kabul edilir.
 • Testis ve eklerinin basit kistleri, distal hipospodias, hidrosel ve varikosel mevcudiyeti veya başarılı cerrahi tedavileri sağlam kabul edilir.

9-) Ortopedi ve Travmatoloji Yapılan Değişiklikler:

Ortopedi ve Travmatoloji yönünden şu açıklamalar eklenmiştir;

 • Anatomik ve fonksiyonel bütünlüğü bozmayan , komplikasyonsuz, 2 cm’den küçük olan ( 2  cm dahil ) eklem hariç yumuşak dokuların içindeki yabancı cisimler sağlam kabul edilir.
 • Dokuların içindeki yabancı cisimlerin, anatomik ve fonksiyonel bütünlüğü bozmayacak şekilde başarılı cerrahi ile çıkarılmış halleri sağlam kabul edilir.

10-) Sinir Sistemi Hastalıkları – Beyin ve Sinir Cerrahisi Yapılan Değişiklikler:

Bu branşın şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

11-) Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yapılan Değişiklikler:

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları yönünden şu açıklamalar eklenmiştir;

 • Geçmiş muayene ve tedavi ayrıntıları ile geçmiş ilaç kayıtlarını gösteren sistemler üzerinden, kişilerin son 2 yıl içerisinde pskiyatrik yönden muayene olduklarına veya psikotrop ilaç kullandıklarına dair kayıtları görüldüğünde;
 1. Psikotrop ilacın reçete edildiği ilgili sağlık hizmeti sunucusundan, bahse konu tarihte, kişiye psikotrop ilaç reçete edilmesine neden olan muayene ayrıntılarını, tüm klinik bulguları ve diğer ayrıntıları açıklayan bir epikriz raporu getirmesi istenir ve bahse konu psikotrop ilacın hangi sebeple reçete edildiği anlaşılmaya çalışılır. Bu epikriz raporunu kişi kendisi temin ederek getirir.
 2. Epikriz raporu görülmesi halinde, psikotrop ilacın reçete edildiği tarihte, kişinin psikiyatrik tanı kriterlerini karşılayacak düzeyde psikopatolojisinin olup olmadığına, bahse konu psikotrop ilacın psikiyatrik tanı haricindeki diğer branş muayenelerinde ki patolojik sürece destek olması amacıyla yazılıp yazılmadığını karar verilir. Bahse konu psikotrop ilacın psikiyatri Tanı ve Tedavi amacıyla yazılmadığını epikriz raporundaki klinik durumun kısa süreli semptomlarla seyreden ancak psikiyatrik hastalık sınıflaması içinde yer almayan bir klinik durum olduğuna veya tanı kriterleri doldurmayan geçici bir klinik durum olduğuna karar verilmesi halinde kişi hakkında öğrenci olur kararı verilebilir. C ve D diliminde geçen tanılar için süre ayrımı yoktur öğrenciliğe engeldir. Son 2 yıl içerisinde psikiyatrik tanısı olduğu anlaşılanlara öğrenci olamaz kararı verilir.
 3. Son 2 yıl içerisinde kişilerin psikiyatrik yönden muayene olduklarını veya psikotrop ilaç kullandıklarına dair kayıtları görüldüğünde ve psikotrop ilacın reçete edildiği zamana ait epikriz raporu görülemediğinde psikiyatrik tedavi geçmişi nedeniyle kişi hakkında öğrenci olamaz kararı verilir.

12-) Cilt Hastalıkları Yapılan Değişiklikler:

Cilt Hastalıkları yönünden şu açıklama eklenmiştir;

 • Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan, her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar sağlam kabul edilir.

Evet arkadaşlar polis veya bekçi olmak isteyen adaylar için emniyet teşkilatı sağlık şartları yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri süzgeçten geçirerek sizlerle paylaştım. Teşekkür amaçlı olarak konu altından yorumlarınızı iletirseniz, yardım duygularımın daha da artmasını sağlayabilirsiniz.

Polislik sağlık şartları konusunda daha detaylı bilgi için sitemizde bulunan sağlık şartları kategorisini inceleyebilirsiniz veya kendinizde bulunan sağlık sorununu buradan yazarak polislik veya bekçiliğe engel olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Admin

Merhaba arkadaşlar, meslek içinden bir abiniz olarak polislikle ilgili sorularınıza en doğru şekilde cevap vermek ve bilgilendirmek için polissayfasi.com sitesini kurdum. Bazen verdiğim cevaplar bazı arkadaşların duymak istedikleri olmayabiliyor ancak ben olabilecek ihtimaller üzerinden bilgilendirmeye çalışıyorum. Merak ettiklerinizi sormaktan çekinmeyin, sorularınıza aynı gün içerisinde cevap vermekteyim.

2
MERAK ETTİKLERİNİZİ BURADAN SORABİLİRSİNİZ.

avatar
1 Comment threads
1 Thread replies
0 Takip Edenler
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Yorum Yazanlar
Adminkadircan Son Yorum Yazanlar
  Takip Edin  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
kadircan
Ziyaretçi
kadircan

Spor ve sözlü mülakatları geçen öğrenci adayları kendi ilinde sevk edildiği hastaneden mi heyet raporu alıyor? (Askeri alımlarda olduğu gibi) Yoksa öğrenciliğe başlayınca mı?

Kapalı