Sitemizde toplam: 227 yazı ve cevaplanmış 3967 soru bulunmaktadır. 

Şiddete Uğrayan Kadınlar Ne Yapmalı?

Şiddet Mağduru Kadınların Yapması Gerekenler

Kadına Karşı Şiddet

Günümüzde gerek yakın çevremizden, gerekse medya üzerinden kadına karşı şiddet olaylarını sık sık duymaktayız ve görmekteyiz.

Büyük bir toplumsal sorun haline gelen kadına karşı şiddet olayları konusunda Devlet birtakım tedbirler alarak kadının korunmasını öncelik haline getirmiştir.

Ancak her ne kadar önlem alınsa da mevcut kanunlar ve tedbirler kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet olaylarının ortaya çıkmasında yetersiz kalmaktadır.

Kadına karşı şiddet, 6284 sayılı Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında değerlendirilmekte olup, bu kanunla şiddete uğrayan kadınlar birtakım haklara sahip olmaktadır.

Şiddete Uğrayan Kadınlar Ne Yapmalı?

Kadına karşı şiddet iki türlü gerçekleşmektedir. Bunlardan ilki sözlü şiddet diğeri ise fiziksel şiddettir.

Yani kadına karşı yapılan hakaretler, tehditler sözlü şiddet kapsamında kadına karşı şiddet olarak değerlendirilmektedir.

Şiddet mağduru kadınlar 112 acil ihbar sistemini arayarak en yakın kolluk kuvvetinden polis veya jandarmadan yardım alabilir.

Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından şiddete uğrayan kadınlara en kısa sürede yardım edilmesi için geliştirilen ve tek tuşla yardım isteme özelliği bulunan KADES ( Kadın Destek Uygulaması ) play storeden indirilerek telefona yüklenmelidir.

Şiddete uğrayan kadının polis veya jandarmadan yardım talebi olması halinde mağdur kadın polis merkezine veya jandarma karakoluna getirilir ve cumhuriyet savcısına durum hakkında bilgi verilerek adli tahkikat başlatılır.

Bu aşamada şiddete uğrayan kadının talebi doğrultusunda Mülki amir tarafından Koruyucu tedbir kararı verilebileceği gibi Mahkeme tarafından da Önleyici tedbir kararı verilebilir.

Şiddete Uğrayan Kadınların Hakları

Bu başlıkta aşağıdaki soruların cevaplarını detaylı bir şekilde bulacaksınız.

 • Koruyucu Tedbir Kararı Nedir?
 • Önleyici Tedbir Kararı Nedir?

Mülki Amir tarafından verilecek Koruyucu Tedbir Kararı ile eğer mağdur şahıs isterse;

 • Kendisine ve beraberindeki çocuklara geçici barınma yeri sağlanması,
 • Hayati tehlikesinin bulunması halinde geçici korunma altına alınması gibi tedbirler uygulanabilir.

Koruyucu tedbir kararı, kararın alındığı tarihten itibaren ilk iş günü içerisinde Mülki amirin onayına sunulmalıdır. 48 saat içinde Mülki Amir tarafından onaylanmayan koruyucu tedbir kararları kendiliğinden kalkar.

Mahkeme tarafından verilecek Önleyici Tedbir Kararı ile eğer şiddet mağduru kadın isterse şiddet uygulayan karşı taraf hakkında şu önleyici tedbirler alınabilir;

 • Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
 • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
 • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
 • Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
 • Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
 • Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.
 • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.
 • Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
 • Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.
 • Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.

Önleyici tedbir kararları 24 saat içerisinde Hakim onayına sunulmalıdır.

Şiddet Uygulayanın Önleyici Tedbir Kararına Aykırı Hareket Etmesi Halinde Ne Yapılır?

Önleyici tedbir kararında yer alan kararlardan herhangi birinin şiddet uygulayan tarafından ihlal edilmesi halinde bu durumun kolluk tarafından tutanakla tespiti ve adli makamlara bildirilmesi sonucunda hakim tarafından şiddet uygulayan hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi kararı verilebilir.

Tedbir kararının ihlalinin tekrarı halinde zorlama hapsinin süresi 15 günden 30 güne kadar çıkarılabilir ve zorlama hapsinin toplam süresi 6 aya kadar uzatılabilir.

Polissayfasi.com olarak tek temennimiz kimsenin şiddete uğramaması ve huzurlu bir yaşam sürmesidir.Umarım anlattıklarımız faydalı olur, zaman ayırdığınız için teşekkürler.

Admin

Merhaba arkadaşlar, polislikle ilgili sorularınıza en doğru şekilde cevap vermek ve bilgilendirmek için polissayfasi.com sitesini kurdum. Bazen verdiğim cevaplar bazı arkadaşların duymak istedikleri olmayabiliyor ancak ben olabilecek ihtimaller üzerinden bilgilendirmeye çalışıyorum. Merak ettiklerinizi sormaktan çekinmeyin ancak sorularınıza cevap almak için polis alımı yazıp site linkini ( https://polissayfasi.com ) sosyal medya hesaplarında paylaşarak linkini banada atın. Ben vakit ayırdığım için aynı davranışı sizden de bekliyorum arkadaşlar
Takip Edin
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Kapalı